Khalifah Tour

Parade Ziarah di Negeri Kinanah

Parade Ziarah di Negeri Kinanah

01-11-2019 07:04 Site Admin
Mesir adalah negeri yang dikenal sebagai negeri kinanah. Bumi yang terletak di Timur Laut benua Afrika tersebut merupakan tempat lahirnya banyak ulama terkenal yang sangat berpengaruh bagi sejarah dunia islam. Diantaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuthi (w.911H) pemilik kitab Tafsir Al Jalalain, Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (w.852H), karangan beliau yang paling terkenal adalah Fath Al-Bari yang merupakan syarah (penjelasan) dari Shahih Al Bukhari.

Masyarakat Mesir sangat antusias dalam menziarahi makam-makam para ulama karna bentuk kesadaran dan rasa bangga mereka pada negerinya yang merupakan negeri para ulama dan aulia. Dengan demikian, penghormatan kepada para ulama sangat kental meskipun gesekan-gesekan aliran keagamaan masih tetap terasa.

Jika berkunjung ke Mesir, kurang lengkap rasanya jika tidak mengunjungi makam para ulama. Selain bisa mengobati hati yang gersang, berziarah ke makam para ulama kita dapat bertafakur meneladani semangat keulamaan generasi terdahulu. Dari sana, kita dapat kembali diingatkan tentang “Kampung Keabadian” karena sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Berikut adalah destinasi ziarah yang wajib dikunjungi ketika berada di Mesir:
 
  • Makam Imam Syafi’i
Ketika anda mengunjungi kota Kairo Mesir anda dapat berziarah ke makam Imam Syafi’i yang dibangun oleh Sultan Ayyubiyah Salah Ad-Din dengan membangun sebuah turbah untuk Syafi’I pada tahun 1176,  menandai bangunan pertama di makamnya. Pada tahun 1178, sebuah peti mati kayu dibuat dengan dekorasi pola geometris Islam dan prasasti dari ayat-ayat Al Quran dan kehidupan Syafii dalam naskah Kufi dan Ayyub. Dekorasi tersebut dibuat oleh Abid Al Najar. Bangunan makamnya dikelilingi kayu berukiran indah yang diberikan oleh kaum Muslimin di India dan di kedua pintu makam beliau tertulis yang artinya:

Imam Syafi’i adalah imam semua manusia dalam ilmu, kelembutan, keagungan, dan keperkasaan. Keimanannya diterima di dunia sebagaimana kekhalifahan keturunan Abbas, murid-muridnya adalah sebaik-baik murid, mazhabnya adalah sebaik mazhab menurut Allah dan manusia

Di dekat makam imam syafii, kita juga dapat mengunjungi makam tokoh dan guru besar seperti makam imam waqi yang merupakan guru Imam Syafii, Imam Jalaludin Al Suyyuthi, Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Laits, Rabiah Al Adawiyah, dan sahabat Uqbah bin Amir RA.
 
  • Makam Sayidina Hussein
Sayidina Hussein merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Makam Sayidina Hussein terletak di dalam masjid yang dibangun tahun 1154 M. Masjid ini terletak di Kairo lama dan berhadapan dengan masjid Al Azhar dan tidak jauh dari Azhar Park. Riwayat mengisahkan, makam ini hanya berisi kepala Sayyidina Hussein, sementara jasadnya dimakamkan di padang Karbala, tempat dimana ia gugur pada pertempuran Karbala, Irak.
 
  • Makam Sayyida Nafisah
Sayyidah Nafisah adalah putri Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan tahun 145 H di Mekkah dan besar di Madinah. Ia adalah salah satu keturunan Ahlul Bait yang Hijrah ke Mesir dan menetap sejak tahun 193 H bersama suami Ishak al-Mu'tashim bin Ja'far al-Shadiq setelah lebih dulu berkunjung ke Baitul Maqdis. Hidup semasa dengan Sayyidah Sukainah (anak pamannya) dan Imam Syafi'i, terkenal dengan ketakwaan dan ke zuhudannya.
 
  • Makam Para Nabi, Sahabat, dan Para Sholihin
Terdapat banyak maqam para nabi dan para solihin di bumi Mesir. Antaranya maqam Saidina Hussein, Nabi Danial, Abu Darda’, Luqmanul Haqim, Nabi Soleh dan Nabi Harun, Ibn Athai’illah, Imam Syafi’e, cucu-cucu Nabi dan ramai lagi. Antara makam yang terkemuka di Mesir adalah makam Pahlawan Bahsana. Makam ini merekamkan kisah perjuangan para sahabat dan keluarga Nabi serta para tabi’ tabi’in yang mati syahid semasa menyebarkan ajaran Islam di bumi Mesir.

Masih banyak lagi makam para ulama dan para tokoh yang berpengaruh bagi dunia islam. Jadi, jangan lupa untuk menyempatkan untuk berziarah ke makam makam para ulama, mengenang perjuangan dan mencontoh kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan.